Kakiczowa Dolinka

Kakiczowa Dolinka (Kákyčová) uchodzi do Doliny Jałowieckiej tuż przy ujściu Doliny Podwałowiec. Nieco powyżej ujścia dolinka rozwidla się na dwa ramiona - przedzielone krótkim grzbietem Klina - podchodzące pod Czerwony Wierch. Długość dolinki wynosi ok. 1,3 km. Dolinkę otaczają: od pn.-zach. - ramię Czerwonego Wierchu opadające nad Bobrowiecką Polanę; od pn. Czerwony Wierch, a od pd.-wsch. i pd. - Rusnaczka i Brzezowczyk. Nazwa Kakiczowa odnosi się do dolinki i jej bliskiego otoczenia.

Żleb Brzezowczyk

Żleb Brzezowczyk opada spod Czerwonego Wierchu (zach. ramienia Salatyńskiego Wierchu) w słowackich Tatrach Zachodnich. Stanowi wsch. ramię Kakiczowej Dolinki, między Klinem od zach. a grzbietem Rusnaczki i Brzezowczyka od pd.-wsch. i pd.

Bobrowiecka Polana

Bobrowiecka Polana lub po prostu Polana (Poľana) – położona na dnie Doliny Bobrowieckiej Liptowskiej (górna część Doliny Jałowieckiej) w słowackich Tatrach Zachodnich. Położona jest u podnóży Siwego Wierchu, na wysokości ok. 1350 m, po prawej (zachodniej) stronie płynącego dnem doliny Potoku z Polany. Nieco poniżej polany znajdują się wyloty żlebu Rokitowiec ze stoków Siwego Wierchu i wspólny wylot Żlebu Brzezowczyk i Żlebu pod Wałowiec po przeciwnej (wschodniej) stronie.

Niedźwiedzia Polana

Niedźwiedzia Polana (Medvedzie, ok. 1350 m) leży wysoko na wsch. zboczach Wielkiej Kopy (Niedźwiedzia Ubocz) w słowackich Tatrach Zachodnich.

Wałowiec

Wałowiec leży na zboczach Rusnaczki powyżej wylotu Doliny Podwałowiec w słowackich Tatrach Zachodnich.